Tag Archives: slovensko

Richard Blake Speaks in Bratislava, 13th August 2015


 

Addiitonal Related

Sprisahanie v Ríme a Teror v Konštantínopole, Reviewed in History Web

Hneď na začiatku sa priznám, že pre historické detektívky mám slabosť. Hlavne preto, že v sebe spájajú dramatické napätie z vyšetrovania zločinu − vo väčšine prípadov nejakej vraždy – s viac-menej reálnym historickým pozadím, nezriedka aj so skutočnými historickými postavami. Popri vzrušení z odhaľovania zločinov a zločincov tak historické detektívky ponúkajú svojmu čitateľovi aj atraktívny exkurz do rôznych historických epoch, ktorý môže byť poučnejší a približuje konkrétne dejinné obdobie viac než matné spomienky zo školských hodín dejepisu.

K takýmto historickým detektívkam patrí aj séria od anglického spisovateľa Richarda Blakea (literárny pseudonym Dr. Seana Gabba), z ktorých tri – Sprisahanie v Ríme, Teror v Konštantínopole a Krv Alexandrie – vyšli vďaka vydavateľstvu Slovartnedávno aj v slovenčine. Malou zaujímavosťou z autorovho životopisu je informácia, že v rokoch 1990 – 1992 žil a pracoval v Československu ako ekonomický a politický poradca slovenského predsedu vlády (v tom čase ním bol Ján Čarnogurský). V súčasnosti žije so svojou rodinou v Kente a okrem predmetnej historickej série je autorom viacerých faktografických publikácií, publikoval aj niekoľko zbierok poézie a naposledy (pod vlastným menom) mu vyšiel román The Churchill Memorandum − thriller o alternatívnych dejinách, ktorý vychádza z premisy, že Hitler zahynul pri automobilovej nehode ešte v marci 1939 a žiadna druhá svetová vojna sa neodohrala…

Ako píše Blake na svojej stránke, myšlienka napísať román o pohnutých časoch po páde rímskeho impéria mu prišla na um, keď sa niekedy v roku 2004 prechádzal po ruinách Richboroughu, ktoré bolo hlavným prístavom rímskej Británie. Viac než podoba prístavu v časoch najväčšejslávy impéria ho však zaujímalo, ako vyzeral Richborough po páde rímskej moci, aké to bolo žiť na fyzických a duchovných ruinách Rímskej ríše. Tento záujem sa ešte prehĺbil po návšteve Ríma a po prehliadke známych pozostatkov dávnej slávy. V roku 2006 začal pracovať na prvom románe Conspiracies of Rome ktorý vyšiel v roku 2008 (Sprisahanie v Ríme, slovenské vydanie 2010). Nasledoval Terror of Constantinople (Teror v Konštantínopole, 2009, slovenské vydanie 2011) a prvú trilógiu uzatvára Blood of Alexandria (Krv Alexandrie, 2010, resp. 2011). Druhá trilógia sa začína románom Sword of Damascus (Meč z Damasku, 2011) a pokračovať by mala titulom Ghosts of Athens (Duchovia Atén). 

Sprisahanie v Ríme

Hlavným hrdinom románov je mladý Angličan Aelric, ktorý pochádza zo vznešeného rodu, ale vplyvom okolností jeho rodina upadla a on sám musí pre svoju mladícku nerozvážnosť opustiť Britániu. So svojím spoločníkom, kňazom Maximinom, sa tak vydáva do Ríma, aby získali knihy pre novú misiu do Anglicka. Krátko pred koncom svojej cesty sa však náhodne zapletú do udalostí, ktoré stoja Maximina život. Aelric, ktorý však zároveň vďaka týmto náhodným a smrtiacim udalostiam príde k značnému majetku, začína s pomocou ďalšieho mladého rímskeho aristokrata Lucia pátrať po vrahoch svojho priateľa. Píše sa rok 609 a spolu s Aelricom sa môžeme vydať do rozpadávajúcich sa ulíc starobylého Ríma, ktoré sú plné špiny a trosiek, a kde sa nocou túlajú nájomní zabijaci. Cisár sedí vo vzdialenom Konštantínopole a jeho moc nad Rímom je menej ako symbolická. Jedinou inštitúciou, ktorá má ako-tak pevné základy a istú moc, je cirkev. Obaja – cisár i cirkev – však majú, ako ukáže postupujúce vyšetrovanie, do činenia s vraždou Aelricovho priateľa, v hre sú ale ešte aj iné záujmy…

Teror v Konštantínopole

V druhom príbehu, odohrávajúcom sa o rok neskôr, sa Aelric, vo vznešenej úlohe cirkevného vyslanca, vydáva do hlavného mesta ríše, Konštantínopola, aby tam kopíroval staré texty pre potreby rímskej cirkvi. Jeho skutočná úloha je však, ako sa čoskoro ukáže, a čo Aelric zo začiatku len tuší, úplne iná. Vo vrcholiacej občianskej vojne a blížiacom sa konci brutálnej vlády krvilačného cisára Fokasa (Fokanta) sa tak Aelric, chtiac-nechtiac, zapletá to tajného sprisahania a v konečnom dôsledku musí vynaložiť všetky svoje sily a celý svoj dôvtip i šarm, aby si zachránil holý život.

Romány na seba nadväzujú len veľmi voľne a sú prepojené najmä hlavnými postavami a tiež historickou chronológiou. Orámované sú spomienkami „starého“ Aelrica, ktorý sa na konci 7. storočia, utiahnutý za múrmi slávneho kláštora v Jarrowe, rozpomína na svoje pohnuté osudy za uplynulých osemdesiat rokov. Toto orámovanie je celkom zjavne odkazom na inú slávnu historickú prózu – Egypťana Sinuheta od Mika Waltariho, ktorá je rámcovaná podobne, a ku ktorej má Blake podľa všetkého zvláštny vzťah (bol to prvý historický román, ktorý ako 11-ročný čítal). Na Sinuheta odkazuje ako hrdinovo putovanie po rôznych miestach vtedajšieho sveta (čo naznačujú už samotné názvy jednotlivých románov), tak aj jeho participácia na politických udalostiach svojej doby.

Štýl kníh

Autorov jazyk je jednoduchý a nevyhýba sa, ako to je dnes moderné, ani používaniu vulgarizmov. Svoj text ozvláštňuje aj takými zaujímavosťami, ako je technológia vykonávania potreby, resp. očisty po nej (otrok so špongiou pripevnenou na palici). Okrem klasického vzdelania Blake v románoch zúročuje tiež svoje politické a ekonomické portfólio: Aelric, len čo sa v Ríme trochu rozhliadne, púšťa sa so svojím novonadobudnutým bohatstvom do finančných špekulácií; pozadia oboch románov i spáchané zločiny, ktoré vyšetruje Aelric, majú jednoznačne politický kontext. Pokiaľ ide o samotné zápletky prvých dvoch románov, ktoré som mal zatiaľ možnosť prečítať, zdajú sa mi príliš komplikované a tiež trochu nasilu konštruované. V ich zauzleniach som sa miestami (najmä v druhom románe) strácal a takisto som mal pocit, že autor niekedy svojho hrdinu priveľmi postrkuje a rieši viac jeho blahobyt ako dôveryhodnosť svojich zápletiek. Na druhej strane treba Blakea pochváliť za dobre zvládnuté reálie a za organické začlenenie takých historických skutočností, ako je Fokasov (Fokantov) stĺp v Ríme v prvej knihe či „fanúšikovské“ strany zelených a modrých, ktoré mali naozaj reálny politický vplyv v Konštantínopole v knihe druhej. Posledné Fokasove (Fokantove) slová pred smrťou, adresované jeho nástupcovi, tak ako ich podáva Blake, sa napr. tiež tradujú, hoci v skutočnosti ide zrejme iba o legendu. V knihách vystupuje viacero reálnych historických postáv a Blake ich dokáže podať s dostatočnou mierou sugescie; niektoré (Fokas či jeho zať Priscus) sú dokonca zaujímavejšie ako samotný hlavný hrdina.

Blakeove historické detektívky, odohrávajúce sa na prvý pohľad v málo atraktívnom 7. storočí, možno neoslnia svojimi komplikovane kombinovanými zápletkami, mohli by však zaujať priblížením práve tohto historického obdobia, keď antická civilizácia predstavovala už iba tieň svojej zašlej slávy a žezlo civilizačného vývoja (ako je to naznačené aj v motíve Aelricovej „knihozberateľskej“ činnosti) začali preberať barbari zo severu.

Roman Mocpajchel

Addiitonal Related

Sprisahanie v Rime, Reviewed by Lukáš Krivošík

Sex, intrigy, vrahovia, číhajúci v tmavých uličkách, temné konšpirácie a prekvapujúce zvraty deja – to všetko prináša svieži historický triler anglického spisovateľa Richarda Blakea „Spriahanie v Ríme“. Píše sa rok 609 a Západorímska ríša je minulosťou, na ktorej ruinách vyrástli barbarské kráľovstvá. Hlavnou postavou románu je mladý Aelric, ktorý vyrastá v anglickom Kente, kde sa o neho po smrti rodičov starajú misionári. Keďže si začne s dcérou miestneho barbarského kráľa, musí odísť do vyhnanstva a tak so starším kňazom Maximinom mieri do Ríma, aby spolu získali knihy pre britskú misiu.

Po ceste sa im však prihodí udalosť, ktorá ich stiahne do krútňav obrovského sprisahania. Rím samotný je už len rozpadávajúcim sa tieňom bývalej slávy. Nad pohrebiskom starovekých cisárov tróni vzmáhajúca sa sila pápežstva. No jeho moc je stále vratká a pohanstvu zostalo verných veľa vplyvných zástancov. Medzi Cirkvou, Byzanciou, barbarmi a pohanmi sa rozohráva gigantická hra, v ktorej ľudský život nemá takmer žiadnu cenu…

Tento šikovným perom písaný triler, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Slovart, je zaujímavý aj preto, že jeho autor na začiatku 90. rokov pôsobil v Československu a ovláda český i slovenský jazyk. Zaoberá sa tu obdobím európskych dejín, ktoré doteraz autori historickej prózy obchádzali. A dobrou správou je, že na „Sprisahanie v Ríme“ nadväzuje séria ďalších diel, ktoré snáď časom vyjdú aj v slovenčine. Nesú také sľubné názvy ako: „Teror v Konštantínopole“, „Krv Alexandrie“, „Meč Damašku“ alebo „Prízrak Atén“.

Reviewed by Lukáš Krivošík in Aktuality
18th July 2010

Addiitonal Related

Roman Mocpajchel Reviews Richard Blake

Historická detektívka zo 7. storočia (knižná recenzia)

Hneď na začiatku sa priznám, že pre historické detektívky mám slabosť. Hlavne preto, že v sebe spájajú dramatické napätie z vyšetrovania zločinu − vo väčšine prípadov nejakej vraždy – s viac-menej reálnym historickým pozadím, nezriedka aj so skutočnými historickými postavami. Popri vzrušení z odhaľovania zločinov a zločincov tak historické detektívky ponúkajú svojmu čitateľovi aj atraktívny exkurz do rôznych historických epoch, ktorý môže byť poučnejší a približuje konkrétne dejinné obdobie viac než matné spomienky zo školských hodín dejepisu.

K takýmto historickým detektívkam patrí aj séria od anglického spisovateľa Richarda Blakea (literárny pseudonym Dr. Seana Gabba), z ktorých tri – Sprisahanie v Ríme, Teror v Konštantínopole a Krv Alexandrie – vyšli vďaka vydavateľstvu Slovart nedávno aj v slovenčine. Malou zaujímavosťou z autorovho životopisu je informácia, že v rokoch 1990 – 1992 žil a pracoval v Československu ako ekonomický a politický poradca slovenského predsedu vlády (v tom čase ním bol Ján Čarnogurský). V súčasnosti žije so svojou rodinou v Kente a okrem predmetnej historickej série je autorom viacerých faktografických publikácií, publikoval aj niekoľko zbierok poézie a naposledy (pod vlastným menom) mu vyšiel román The Churchill Memorandum − thriller o alternatívnych dejinách, ktorý vychádza z premisy, že Hitler zahynul pri automobilovej nehode ešte v marci 1939 a žiadna druhá svetová vojna sa neodohrala…

Ako píše Blake na svojej stránke, myšlienka napísať román o pohnutých časoch po páde rímskeho impéria mu prišla na um, keď sa niekedy v roku 2004 prechádzal po ruinách Richboroughu, ktoré bolo hlavným prístavom rímskej Británie. Viac než podoba prístavu v časoch najväčšej slávy impéria ho však zaujímalo, ako vyzeral Richborough po páde rímskej moci, aké to bolo žiť na fyzických a duchovných ruinách Rímskej ríše. Tento záujem sa ešte prehĺbil po návšteve Ríma a po prehliadke známych pozostatkov dávnej slávy. V roku 2006 začal pracovať na prvom románe Conspiracies of Rome ktorý vyšiel v roku 2008 (Sprisahanie v Ríme, slovenské vydanie 2010). Nasledoval Terror of Constantinople (Teror v Konštantínopole, 2009, slovenské vydanie 2011) a prvú trilógiu uzatvára Blood of Alexandria (Krv Alexandrie, 2010, resp. 2011). Druhá trilógia sa začína románom Sword of Damascus (Meč z Damasku, 2011) a pokračovať by mala titulom Ghosts of Athens (Duchovia Atén).

Sprisahanie v Ríme

Hlavným hrdinom románov je mladý Angličan Aelric, ktorý pochádza zo vznešeného rodu, ale vplyvom okolností jeho rodina upadla a on sám musí pre svoju mladícku nerozvážnosť opustiť Britániu. So svojím spoločníkom, kňazom Maximinom, sa tak vydáva do Ríma, aby získali knihy pre novú misiu do Anglicka. Krátko pred koncom svojej cesty sa však náhodne zapletú do udalostí, ktoré stoja Maximina život. Aelric, ktorý však zároveň vďaka týmto náhodným a smrtiacim udalostiam príde k značnému majetku, začína s pomocou ďalšieho mladého rímskeho aristokrata Lucia pátrať po vrahoch svojho priateľa. Píše sa rok 609 a spolu s Aelricom sa môžeme vydať do rozpadávajúcich sa ulíc starobylého Ríma, ktoré sú plné špiny a trosiek, a kde sa nocou túlajú nájomní zabijaci. Cisár sedí vo vzdialenom Konštantínopole a jeho moc nad Rímom je menej ako symbolická. Jedinou inštitúciou, ktorá má ako-tak pevné základy a istú moc, je cirkev. Obaja – cisár i cirkev – však majú, ako ukáže postupujúce vyšetrovanie, do činenia s vraždou Aelricovho priateľa, v hre sú ale ešte aj iné záujmy…

Teror v Konštantínopole

V druhom príbehu, odohrávajúcom sa o rok neskôr, sa Aelric, vo vznešenej úlohe cirkevného vyslanca, vydáva do hlavného mesta ríše, Konštantínopola, aby tam kopíroval staré texty pre potreby rímskej cirkvi. Jeho skutočná úloha je však, ako sa čoskoro ukáže, a čo Aelric zo začiatku len tuší, úplne iná. Vo vrcholiacej občianskej vojne a blížiacom sa konci brutálnej vlády krvilačného cisára Fokasa (Fokanta) sa tak Aelric, chtiac-nechtiac, zapletá to tajného sprisahania a v konečnom dôsledku musí vynaložiť všetky svoje sily a celý svoj dôvtip i šarm, aby si zachránil holý život.

Romány na seba nadväzujú len veľmi voľne a sú prepojené najmä hlavnými postavami a tiež historickou chronológiou. Orámované sú spomienkami „starého“ Aelrica, ktorý sa na konci 7. storočia, utiahnutý za múrmi slávneho kláštora v Jarrowe, rozpomína na svoje pohnuté osudy za uplynulých osemdesiat rokov. Toto orámovanie je celkom zjavne odkazom na inú slávnu historickú prózu – Egypťana Sinuheta od Mika Waltariho, ktorá je rámcovaná podobne, a ku ktorej má Blake podľa všetkého zvláštny vzťah (bol to prvý historický román, ktorý ako 11-ročný čítal). Na Sinuheta odkazuje ako hrdinovo putovanie po rôznych miestach vtedajšieho sveta (čo naznačujú už samotné názvy jednotlivých románov), tak aj jeho participácia na politických udalostiach svojej doby.

Štýl kníh

Autorov jazyk je jednoduchý a nevyhýba sa, ako to je dnes moderné, ani používaniu vulgarizmov. Svoj text ozvláštňuje aj takými zaujímavosťami, ako je technológia vykonávania potreby, resp. očisty po nej (otrok so špongiou pripevnenou na palici). Okrem klasického vzdelania Blake v románoch zúročuje tiež svoje politické a ekonomické portfólio: Aelric, len čo sa v Ríme trochu rozhliadne, púšťa sa so svojím novonadobudnutým bohatstvom do finančných špekulácií; pozadia oboch románov i spáchané zločiny, ktoré vyšetruje Aelric, majú jednoznačne politický kontext. Pokiaľ ide o samotné zápletky prvých dvoch románov, ktoré som mal zatiaľ možnosť prečítať, zdajú sa mi príliš komplikované a tiež trochu nasilu konštruované. V ich zauzleniach som sa miestami (najmä v druhom románe) strácal a takisto som mal pocit, že autor niekedy svojho hrdinu priveľmi postrkuje a rieši viac jeho blahobyt ako dôveryhodnosť svojich zápletiek. Na druhej strane treba Blakea pochváliť za dobre zvládnuté reálie a za organické začlenenie takých historických skutočností, ako je Fokasov (Fokantov) stĺp v Ríme v prvej knihe či „fanúšikovské“ strany zelených a modrých, ktoré mali naozaj reálny politický vplyv v Konštantínopole v knihe druhej. Posledné Fokasove (Fokantove) slová pred smrťou, adresované jeho nástupcovi, tak ako ich podáva Blake, sa napr. tiež tradujú, hoci v skutočnosti ide zrejme iba o legendu. V knihách vystupuje viacero reálnych historických postáv a Blake ich dokáže podať s dostatočnou mierou sugescie; niektoré (Fokas či jeho zať Priscus) sú dokonca zaujímavejšie ako samotný hlavný hrdina.

Blakeove historické detektívky, odohrávajúce sa na prvý pohľad v málo atraktívnom 7. storočí, možno neoslnia svojimi komplikovane kombinovanými zápletkami, mohli by však zaujať priblížením práve tohto historického obdobia, keď antická civilizácia predstavovala už iba tieň svojej zašlej slávy a žezlo civilizačného vývoja (ako je to naznačené aj v motíve Aelricovej „knihozberateľskej“ činnosti) začali preberať barbari zo severu.

Roman Mocpajchel

Addiitonal Related

Sprisahanie v Rime, Reviewed in Knizna Revue

Roku 608 na juhovychode dnešneho Anglicka pracuje mlady Sas Aelric ako tlmočnik Maximina, kňaza z Ravenny. Vo voľnom čase suloži s Edwinou, dcerou miestneho panovnika Aethelberta. Keď jeho vzťah odhalia, odsudia ho na smrť, pred katom ho zachrani Maximin, s ktorym sa ale musi vydať na cestu do Rima. Duchovny odtiaľ planuje priniesť knihy potrebne na vzdelanie krajiny. Tesne pred hradbami Večneho mesta sa dostanu do potyčky. Vyviaznu, ba dokonca ziskaju nemalu sumu peňazi, relikviar, no najma listiny. Zaležitosti sa začnu zamotavať v okamihu, keď pri stĺpe s vyobrazenim uradujuceho panovnika Byzancie Foka, najdu mŕtve Maximinovo telo. Aelric prisaha pomstu. Začina patrať, pričom sa postupne zoznamuje s mestom. Pokračuje v ulohe, kvoli ktorej s mnichom prišli – riadi prepisovanie vybranych knih, spolu s vyslancom Etiopie sa zahĺbi do machinacii na burze; ako spoločnik aristokrata Lucia nahliadne do zakulisia davnych obradov a po prvykrat v živote vidi papyrus.

No a predovšetkym… Luštenie tajomstva listin si vychutnajte sami. Knižka tvori prvu časť trilogie prepojenej postavou rozpravača. Avizovane nazvy Teror v Konštantínopole a Krv v Carihrade jasne davaju najavo, že priaznivci akčnych trilerov v historickych kulisach sa maju na čo tešiť, fanušikov historickych romanov však nepochybne uvedie do pomykova vysoka davka „aktualizacie”. Aelricov bojovne ladeny ateizmus je v siedmom storoči n. l. nanajvyš nepravdepodobny. Spravanie hrdinu, v zrejmej snahe autora približiť sa skusenostnemu obzoru moderneho čitateľa, evokuje skor psychologicky profil šikovneho a vykonneho manažera dnešnych dni.

Published in Knizna Revue, 4th August 2010

Addiitonal Related

Krv Alexandrie – Description

Krv Alexandrie
Počet strán: 512 strán
Väzba: pevná s prebalom väzba
Rozmer: 127×207 mm
Hmotnosť: 450 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788055603964
Rok vydania: 2011
Naše katalógové číslo: 113125

Píše sa rok 612 a mladý britský úradník Aelric, ktorý sa stal senátorom a dôverníkom cisára Herakleia, prišiel do Alexandrie. Má zabezpečiť dodávku egyptského obilia do Konštantínopola a presadiť nový zákon o pôde, ale v meste mu na každom kroku hatia plány rozhádané vládne frakcie a sprisahancami. Do Alexandrie však mieri aj dávny Aelricov nepriateľ, ktorý údajne hľadá náboženskú relikviu s mocou zvrátiť priebeh perzskej vojny, a Aelric musí opäť využiť všetok dôvtip, šarm a strategický talent, aby prežil.

Addiitonal Related

Teror v Konštantínopole – Description

Teror v Konštantínopole
Počet strán: 408 strán
Väzba: pevná s prebalom väzba
Rozmer: 125×207 mm
Hmotnosť: 630 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788055602776
Rok vydania: 2011
Naše katalógové číslo: 102741

Rok 610 po Kr. Krvilačný cisár Fokas sa pripravuje na najväčšiu bitku svojho života. Nepriateľské vojská sa chystajú zaútočiť na jeho pevnosť, zlaté mesto Konštantínopol, a zradcovia za jeho múrmi kujú pikle, ako ho zvrhnúť. Fokas v snahe udržať sa pri moci spustí kampaň teroru, no pomaly prichádza o peniaze, spojencov a kráti sa mu aj čas… zostalo mu však ešte jedno eso v rukáve. Aelrica, naivného a ambiciózneho mladého úradníka z Británie, pošlú do Konštantínopolu, aby tam naoko kopíroval pre rímsku cirkev staré texty. Po svojom príchode zistí, že za honosnými ulicami a veľkolepými palácmi striehnu strašné nebezpečenstvá. Ako pešiak v tajnom sprisahaní, ktoré má zmeniť chod dejín, môže sa spoľahnúť jedine na svoj dôvtip, šarm a bojové umenie, keď chce zostať nažive.

Addiitonal Related

Sprisahanie v Rime – Description

Sprisahanie v Ríme
Počet strán: 328 strán
Väzba: pevná s prebalom väzba
Rozmer: 127×207 mm
Hmotnosť: 540 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788080859930
Rok vydania: 2010
Naše katalógové číslo: 80825

Historický triler, zasadený do obdobia roku 609. Popisuje dobrodružstvá Aelrica, mladého britského duchovného a jeho učiteľa, kňaza Maximina. Aelric je vznešeného pôvodu, ale zomrel mu otec, musel sa odlúčiť od ženy, ktorú ľúbil, a prišiel o dedičstvo, ale zaumienil si získať späť všetko, čo stratil. Maximin je misionár, ktorý sa rozhodol obracať pohanov na pravú vieru. Obaja prídu do Ríma, ktorý už nie je slávnym centrom impéria. Všade sa prejavuje hrozný úpadok. Mesto sužujú bandy zlodejov, vrahov a násilníkov a obaja hrdinovia sa dostávajú do mnohých dobrodružstiev a intríg, kde im ide o holý život. Je to historický román, písaný sviežim novinárskym štýlom, plným napätia a nečakaných zvratov, ktorý nás zavedie do najtemnejšieho a nie veľmi známeho obdobia histórie.

Addiitonal Related