Συνωμοσίες στη Ρώμη – Description

Το πρώτο μέρος μιας τριλογίας ιστορικών μυθιστορημάτων που διαδραματίζεται στην Βυζαντινή Ευρώπη του 7ου μ.Χ αιώνα, με πρωταγωνιστή το φιλόδοξο νεαρό Έλρικ. Εξορισμένος στην Ρώμη, άθελα του θα βρεθεί αναμεμειγμένος στη σύγκρουση μεταξύ Εκκλησίας, αριστοκρατίας και του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης.  Σύντομη περιγραφή  Περισσότερες ληροφορίες

© 2015, richardblake. All rights reserved. Like this article? If so, please check out my books by following the links above or to the right. Please also consider signing up for my newsletter

Share